V Mistrzostwa Polski w strzelbie IPSC

5th Polish Shotgun IPSC Championship

Zapraszamy na V Mistrzostwa Polski w strzelbie IPSC,

które odbędą się na strzelnicy sportowej  Nieczajna k. Poznania. Nieczajna 2

Termin: 5-6 wrzesień/september 2020

Szczegółowe informacje

  • Organizator / Organized by: Stowarzyszenie Dywizjon Poznań
  • Kierownik Zawodów / Match Director:  Marcin Świć (POL)
  • Sędzia główny / Range Master: Tadeusz Noga (POL)
  • Kierownik Biura Obliczeń / Stats Officer: [informacja wkrótce / soon ]
  • Delegat techniczny: Robert Wyzgała
  • Poziom zawodów / Match Level: Level III
  • Ilość torów / Number of stages: 12 w tym / incl.:
   • 1 breneka/slug
   • 1 loftka/buckshot,
   • 10 śrut/birdshot
  • Minimalna ilość strzałów / minimal rounds number: 186 ( breneka/slug 24 , loftka/buck 12 , śrut/bird 150)
  • Maksymalna ilość zawodników w meczu głównym / max. competitors and squads number : 120, 10 squad(ów)
  • Przedmecz tylko dla funkcyjnych i sponsorów / pre-match only for Match Management and Sponsors
  • Klasy sprzętowe / Shotgun Divisions:
   • Open,
   • Standard,
   • Standard Manual,
   • Modified (klasyfikacja przy minimum 10 zawodnikach / min.10 competitors to open division),
  • Kategorie zawodnicze / Individual categories:
   • Lady,
   • Senior,
   • Super Senior ( klasyfikacja przy minimum 5 zawodnikach / classification open with min.5 competitors).
  • Amunicja / Ammunition: Zgodna z przepisami IPSC (załącznik E1) z wyjątkiem: loftka może posiadać maksymalnie 9 kulek o maksymalnej średnicy 9 mm / Complies with IPSC rules ( Appendix E1 ) exept: buck with max. 9 shots with max. diameter 9mm
  • Kąty bezpieczeństwa / Range safety rules: ze względów konstrukcyjnych na torach mogą występować zawężone kąty bezpieczeństwa boczne i górne / safe directions can be changed due range contruction parameters
  • Drużyny / Teams: minimum 3 osobowe / min. 3 Competitors incl.
  • Termin rejestracji / registration date: 06/07/2020 20:00 ( Practiscore )
  • Rejestracja
  • Opłata startowa / Start fee:
   • 350 PLN (90 EUR) przelewem do / bank transfer [informacja wkrótce / more detailed informations soon ]
   • 450 PLN (110 EUR) opłata za rejestrację na przedmecz dla VIP płatna przelewem do dnia / start fee for VIP ( pre-match ) with bank transfer  [informacja wkrótce / more detailed informations soon]
   • 500 PLN (120 EUR) opłata po 5.09.2020 na miejscu / after 5.09.2020 cash paid on the spot
  • Nr konta / bank account:
   • PL 34 1750 0012 0000 0000 3785 4905
   • Kod SWIFT PPABPLPKXXX
  • Opłata za zgłoszenie drużyny / start fee for Team: 150 PLN (35 EUR) przy zgłoszeniu minimum 3 drużyn w klasie lub kategorii / if min. 3 Teams registered in Division or Category
  • Przepisy / Rules: IPSC, ostatnia edycja i interpretacje / last edition with changes and interpretations
  • Opłata arbitrażowa / Arbitration fee: 350 PLN (85 EUR)
  • Ograniczenia / Restrictions: Zawody tylko dla zawodników IPSC / Match only for IPSC Competitors:
   • polskich, obecnych na liście zawodników Regionu IPSC Polska, posiadających licencję zawodniczą PZSS
   • zagranicznych, obecnych na listach swoich regionów / You have to be member of an IPSC region

  Kontakt / Contact: wyzg@interia.pl

Do zobaczenia na strzelnicy!

Organizator